Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγικά 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ελληνικής πλατφόρμας «Nama Tribe» (στο εξής «η Πλατφόρμα») της εταιρείας «Life Clinic Nama Group – Υπηρεσίες Σωματικής  και Ψυχικής Ευεξίας A.E. » (στο εξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στo Νέο Ψυχικό Αττικής, Κηφισίας 206,  15451 Ελλάδα (ΑΦΜ 800694996 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών/ΑΡ. ΓΕΜΗ 136883601000). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση της ιστοσελίδας της Πλατφόρμας και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή από τον χρήστη των όρων που ακολουθούν. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Η Πλατφόρμα μας δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη στο δικτυακό μας τόπο.

H Πλατφόρμα μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω τουδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βάσει της προσωπικής τους βούλησης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Πλατφόρμα σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Πλατφόρμα και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι η λειτουργία θα είναι αδιάκοπη ή απαλλαγμένη από κάθε σφάλμα, ιούς κ.ά.

H Πλατφόρμα δεν παρέχει ιατρική φροντίδα. Δεν παρέχουμε ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία ούτε είμαστε πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών. Τίποτα σε αυτήν την Πλατφόρμα δεν προορίζεται να υποκαταστήσει επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητήστε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή άλλου ειδικευμένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης για τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με μια ιατρική κατάσταση.

Ο χρήστης:

• Aναγνωρίζει ότι τα σεμινάρια ή προϊόντα αυτής της πλατφόρμας παρέχουν προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής μου και δεν εγγυώνται οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσει ή μη τις προτάσεις αυτές εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

• Συμφωνει ότι είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή μου στο εκάστοτε σεμινάριο ή πρόγραμμα, για τη σωματική, διανοητική και συναισθηματική ευημερία και για τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις συνέπειες αυτών κατά τη διάρκεια και μετά το σεμινάριο/πρόγραμμα.

• Δηλώνει ότι είναι ενήμερος ότι το coaching και κατ’ επέκταση οι υπηρεσίες που προτείνονται απο αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ψυχολογική / ψυχιατρική θεραπεία ή άλλου είδους θεραπεία.

• Κατανοεί ότι ευθύνεται για τα αποτελέσματα των πράξεών του και άρα και το τελικό αποτέλεσμα του εκάστοτε σεμιναρίου ή προγράμματος.

Χρέωση

Δημιουργώντας έναν συνδρομητικό λογαριασμό θα χρεώνεσθε αυτόματα βάσει του προγράμματος που επιλέγετε από την ημερομηνία που ανοίγετε τον λογαριασμό και έως τη λήξη του προγράμματος ή την κατ’ άλλον έγκυρο τρόπο ακύρωσης της συνδρομής σας. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη πληρωμή όλων των σχετικών χρεώσεων και για την παροχή έγκυρων στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμού πληρωμής για την πληρωμή αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού πληρωμής που έχετε δηλώσει, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. Εάν επιθυμείτε να ορίσετε διαφορετική πιστωτική κάρτα ή λογαριασμό πληρωμής ή εάν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού πληρωμής, πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Αυτό ενδέχεται να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα, ενώ επαληθεύουμε τα νέα στοιχεία πληρωμής σας. Όλες οι αμοιβές είναι πληρωτέες σε Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις χρεώσεις για οποιαδήποτε υπηρεσία· στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για αυτές τις αλλαγές μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν από την ανανέωση της συνδρομής σας.

Φόροι

Η συνδρομή επιβαρύνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες φόρους π.χ. ΦΠΑ

Επιστροφές χρημάτων

Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του οποιαδήποτε στιγμή πριν την ημερομηνία ανανέωσής της. Η επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή σε οποιαδήποτε περίπτωση

Τρόπος πληρωμής

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του εκδότη της κάρτας, με τη χρήση των πρωτοκόλλων ασφαλείας που αυτός εφαρμόζει. Ο εκδότης της κάρτας διαβιβάζει προς εμάς την πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Λήξη ή αναστολή Συνδρομής

· Λήξη με πρωτοβουλία του χρήστη: Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να μην είναι αναστρέψιμη και ενδέχεται να χάσετε όλα ή μέρος των δεδομένων που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Ο τερματισμός του λογαριασμού σας δεν θα σας απαλλάξει από οποιαδήποτε υποχρέωση που μπορεί να προέκυψε πριν από αυτόν τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης καταβολής χρεώσεων. Όπως προαναφέρεται, η πολιτική της εταιρείας αποκλείει την επιστροφή χρηματικών ποσών.

· Λήξη με πρωτοβουλία της Πλατφόρμας: Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πρόσβασή σας σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, εφ’ όσον, κατά την αποκλειστική μας κρίση, θεωρούμε ότι (i) έχετε παραβιάσει τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων ή έχετε συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες και εκτιμούμε ότι μια τέτοια ενέργεια είναι εύλογα απαραίτητη προκειμένου προστατεύουμε την προσωπική ασφάλεια ή περιουσία της Πλατφόρμας, των χρηστών της ή τρίτων μερών, (ii) έχετε ζητήσεινα ακυρώσουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. (iii) έχουμε λάβει σχετικό αίτημα ή εντολή δικαστικού οργάνου ή διοιικητικής ή άλλης κρατικής υπηρεσίας · (iv) η παροχή της Πλατφόρμας σε εσάς είναι ή μπορεί να καταστεί παράνομη, ενδεικτικά εάν, παρά την διαφορετική δήλωσή σας, διαπιστώσουμε ότι είστε ανήλικος ή (v) προκύψουν απροσδόκητα τεχνικά θέματα ή προβλήματα ή προβλήματα ασφαλείας. Οποιοσδήποτε τέτοιος τερματισμός ή αναστολή θα γίνει από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας ή την πρόσβαση στην Πλατφόρμα. Ουδεμία επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή σε οποιαδήποτε από τις παραπανω περιπτώσεις.

Αποτέλεσμα τερματισμού

Με τον τερματισμό του λογαριασμού σας, ενδέχεται να χάσετε κάθε πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του λογαριασμού και των δεδομένων σας. Επιπλέον, μετά από το οριζόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα, θα διαγράφουμε πληροφορίες και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού , ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Πλατφόρμα ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Πλατφόρμας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ποια Δεδομένα συλλέγουμε

· Δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε την Πλατφόρμα μας χωρίς να αποκαλύψετε άμεσα Δεδομένα σχετικά με τον εαυτό σας. Δεν συλλέγουμε Δεδομένα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας χωρίς ο Χρήστης να μας παρέχει αυτοβούλως τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ωστόσο, για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης των Υπηρεσιών, η Πλατφόρμα απαιτεί τη δημιουργία ενός λογαριασμού Χρήστη όπου καλείστε να μας παρέχετε απευθείας Δεδομένα. Τέτοια Δεδομένα είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

– Όνομα

– Επίθετο

– Διεύθυνση e-mail

– Φύλο

– Ηλικία

– Χώρα & ΤΚ

· Δεδομένα από τρίτους:

Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες.

Λοιπά Δεδομένα που είναι δυνατόν να συλλέγουμε για λόγους βελτιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών μας, είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

· Πληροφορίες διεύθυνσης MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία.

· Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στην Πλατφόρμα

· Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα (όπως προβολές σελίδας και αγορές)

· Γενική γεωγραφική τοποθεσία από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες.

Συγκεντρωτικά Δεδομένα

Η Πλατφόρμα μπορεί επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της. Όταν πραγματοποιείτε ορισμένες ενέργειες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες, η Πλατφόρμα μπορεί να παρακολουθήσει τις ενέργειές σας για να διευκολύνει την περιήγησή σας και τις δυνατότητες χρήσης της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε συνήθως, τον όγκο επισκεψιμότητας της Πλατφόρμας, τη συχνότητα επισκέψεων, τον τύπο και τον χρόνο των συναλλαγών, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση. Η Πλατφόρμα θα συλλέγει, θα παρακολουθεί και θα αναλύει τέτοιες πληροφορίες με τρόπο γενικό που δεν θα οδηγεί στην ταυτοποίησή σας. Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Πλατφόρμα και τρίτους συνεργάτες της για να βοηθήσουν στη λειτουργία της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών και να παρασχεθούν σε άλλα τρίτα μέρη για να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της Πλατφόρμας, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές θα είναι συγκεντρωτικές και δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του χρήστη.

Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Τα Δεδομένα σας και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

· Για την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα

· Για την παροχή μιας λειτουργίας που ζητήσατε.

· Για παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προτάσεων που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις υπηρεσίες μας.

· Για διαφημίσεις, όπως παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων και περιεχομένου χορηγών και για την αποστολή ενημερώσεων προώθησης σε εσάς.

· Για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.

· Για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

· Για να σας ενημερώνουμε για αναβαθμίσεις, ειδικές προσφορές, νέες δυνατότητες και άλλες νέες υπηρεσίες από την Πλατφόρμα.

· Για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή προσφορών, σύμφωνα με όσα επιτρέπει η νομοθεσία και για άλλη χρήση κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.

· Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας, δικών σαςή τρίτων

· Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο

· Για το έννομο συμφέρον μας.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας. Τα νόμιμα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, την παροχή και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας, την κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των χρηστών, την προστασία και την πρόληψη της απάτης καθώς και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις πολιτικές μας.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα Δεδομένα σας

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η Πλατφόρμα μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, σε εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων μας, όπως ενδεικτικά:

· Επιχειρηματικοί συνεργάτες της Πλατφόρμας

Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, να παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή άλλης υποστήριξης συναφούς με της υπηρεσίες της Πλατφόρμας.

· Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως εταιρείες που αποστέλλουν email εκ μέρους μας.

· Άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε την Πλατφόρμα μας

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), ή/και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της εταιρίας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

· Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας.

Δικαιώματα υποκειμένων Δεδομένων

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων σας που έχουμε συλλέξει ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ενώ επιπλέον δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πλατφόρμας info@namagroup.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων από την Πλατφόρμα

Η Πλατφόρμα παρέχει στον χρήστη που έχει υποβάλει πληροφορίες στην Πλατφόρμα τη δυνατότητα να ελέγχει, να διορθώνει και να ζητά τη διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο προφίλ του στην Πλατφόρμα. Για να διορθώσετε ή να διαγράψετε τυχόν πληροφορίες σε ένα Προφίλ, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «Άσκηση Δικαιωμάτων». Όταν ένας χρήστης τερματίσει το λογαριασμό του στην Πλατφόρμα, θα καταργήσουμε το Προφίλ του από την Πλατφόρμα.

Κατ’ εξαίρεση:

· αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

· αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

· αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την Πλατφόρμα μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Προτιμήσεις εξαιρέσεων (Opt-out)

· Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο σε εσάς.

· Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής που παρέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, εάν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ ή παρόμοιων μηνυμάτων, επεξεργάζοντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας εδώ.

Στόχευση συμπεριφοράς (Behavioral targeting or re-targeting)

Συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη είτε για προβολή διαφημίσεων τους στην Πλατφόρμα μας είτε για διαχείριση δικής μας διαφήμισης σε άλλους ιστότοπους. Ο τρίτος συνεργάτης μας μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως τα cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην Πλατφόρμα και άλλους ιστότοπους, προκειμένου να σας παρέχει διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, μπορείτε να εξαιρεθείτε συμβουλευόμενοι το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Σημειώστε ότι αυτό δεν σας αποκλείει από την εμφάνιση διαφημίσεων. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε γενικές διαφημίσεις.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Πώς διασφαλίζουμε τα Δεδομένα σας

Λαμβάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για νατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή από απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Εφαρμόζουμε πολιτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση του ελέγχου και της φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των δεδομένων και επιτρέπουν μόνο την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, άλλως, περιορίζουν την πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλουςκαι συνεργάτες, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή και υποστήριξη των υπηρεσιών μας. Όλοι οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ενδέχεται να υποβληθούν σε νομικές συνέπειες εάν δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με τρόπο συμβατό και σχετικό με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτούς τους σκοπούς, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε και μας ενδιαφέρουν είναι ακριβείς, πλήρεις, τρέχουσες και αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. H Πλατφόρμα χρησιμοποιεί μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα είναι λογικά σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή. H Πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιεί λογισμικό, κρυπτογράφηση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer), προστασία κωδικού πρόσβασης, «τείχη» προστασίας, εσωτερικούς περιορισμούς και άλλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τα στοιχεία σύνδεσής σας), κρυπτογραφούμε τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία secure layer layer (SSL). Ωστόσο, η Πλατφόρμα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τρίτοι που δεν έχουν λάβει άδεια δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν αυτά τα μέτρα ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για ακατάλληλους σκοπούς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν προβάλλετε ή διανέμετε προσωπικά δεδομένα προσωπικά, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να συλλεγούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Η Πλατφόρμα δεν ευθύνεται για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους των πληροφοριών που δημοσιεύετε ή άλλως δημοσιοποιείτε.

Cookies

Μετά από δική σας συγκατάθεση χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Πλατφόρμα μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών ή σε πόρους που δεν σχετίζονται με αυτήν και στους οποίους δεν έχει έλεγχο («Εξωτερικοί Ιστότοποι»). Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν συνιστούν την υποστήριξη από την Πλατφόρμα των Εξωτερικών Ιστοτόπων, του περιεχομένου που εμφανίζεται εκεί ή των προσώπων ή των οντοτήτων που συνδέονται με αυτά. Αναγνωρίζετε ότι η Πλατφόρμα παρέχει μόνο αυτούς τους συνδέσμους ως ευκολία και συμφωνείτε ότι η Πλατφόρμα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τέτοιων Εξωτερικών Ιστοτόπων. Η χρήση των Εξωτερικών Ιστοτόπων από εσάς υπόκειται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που βρίσκονται στους συνδεδεμένους σε εξωτερικούς ιστότοπους. Η Πλατφόρμα δεν αποθηκεύει πληροφορίες (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Ενιαία σύνδεση μέσω άλλων μέσων συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Σε περίπτωση που συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας υπηρεσίες σύνδεσης, όπως το Facebook ή Google Auth, αυτές οι υπηρεσίες θα πιστοποιήσουν την ταυτότητά σας και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα εγγραφής. Υπηρεσίες όπως το Facebook ή Google Auth σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε αυτή την τοποθεσία στο Web στη σελίδα του προφίλ σας για να μοιραστείτε με άλλους στο δίκτυό σας. Επιπλέον, η Πλατφόρμα μας περιλαμβάνει τις λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook Google, Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στην Πλατφόρμα μας και να ορίσετε ένα cookie για να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται απευθείας στην Πλατφόρμα μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει.

Όροι Συναντήσεων Φυσικής Κοινότητας

Οι συναντήσεις πρέπει να αποκλείουν ανηλίκους Εάν διαπιστώσουμε ότι οι συναντήσεις που διευκολύνονται ή φιλοξενούνται από τα μέλη μας εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες, ενδέχεται να καταργήσουμε αυτήν την κοινότητα και να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας στη αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας. Οι συναντήσεις της φυσικής κοινότητας δεν πρέπει να προωθούν ή να διευκολύνουν:

– παράνομη ή βίαιη δραστηριότητα ·

– αγορά, πώληση ή εμπορία όπλων ή ναρκωτικών ·

– πράξεις σωματικής ή συναισθηματικής βλάβης εναντίον άλλων ανθρώπων,

– εγκλήματα μίσους ή παρενόχληση εναντίον ατόμων ή ομάδων βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών όπως φυλή, χρώμα, θρησκεία, καταγωγή, εθνική ή εθνική καταγωγή, σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο, ταυτότητα φύλου, ηλικία, αναπηρία ή ιατρική ή γενετική κατάσταση, ή προώθηση θεωριών συνωμοσίας που προάγουν μίσος ή βία κατά ατόμων ή ομάδων με βάση οποιαδήποτε από τις παραπάνω προσωπικές ιδιότητες

– κακοποίηση ζώων ·

– υπεράσπιση, υποκίνηση ή συμμετοχή σε απειλούμενη ή πραγματική βία,

– βανδαλισμούς,

– τρομοκρατίες,

– εκκλήσεις για βία ως απάντηση σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκδηλώσεις, ή στρατολόγηση ή απόπειρα στρατολόγησης για τρομοκρατικές οργανώσεις.

– έκθεση προσωπικών πληροφοριών οποιουδήποτε ατόμου ·

– παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής παραπληροφόρησης που έχει διαψευστεί επιστημονικά και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο δημόσιας ή προσωπικής υγείας ·

– εγγυήσεις για οικονομικό κέρδος,

– υποσχέσεις συγκεκριμένων αποδόσεων ή επενδύσεων ή περιέχουν με άλλο τρόπο οποιαδήποτε οικονομική εγγύηση ή επενδυτική συμβουλή ·

– γεγονότα που αποκρύπτουν ή παρερμηνεύουν τον πρωταρχικό σκοπό της συνάντησης ή της εκδήλωσης

– σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία σεξ, πορνεία, πορνογραφία ή τεχνικές αποπλάνησης.

– Προώθηση ατομικών ή επιχειρηματικών συμφερόντων, επιχειρηματικών σχημάτων πυραμίδας ή πολύ-επίπεδου μάρκετινγκ

– Προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών με αυτά της Life Clinic Nama Group

– Οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή υποκίνηση σε τέτοια πράξη

Συναντήσεις Φυσικής Κοινότητας & COVID-19

Ο ιός COVID-19 έχει κηρυχθεί ως παγκόσμια πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο COVID-19 είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και πιστεύεται ότι εξαπλώνεται κυρίως από επαφή από άτομο σε άτομο. Αναγνωρίζετε τη μεταδοτική φύση του COVID-19 και αναλαμβάνετε οικειοθελώς τον κίνδυνο να εκτεθείτε ή να μολυνθείτε από τον COVID-19 παρακολουθώντας ή συμμετέχοντας σε συναντήσεις φυσικής κοινότητας και ότι μια τέτοια έκθεση ή μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια, μόνιμη αναπηρία, ή θάνατ. Κατανοείτε περαιτέρω και συμφωνείτε ότι ο κίνδυνος έκθεσης ή μόλυνσης από τον COVID-19 μπορεί να προκύψει από ενέργειες, παραλείψεις ή αμέλεια άλλων ατόμων και συμφωνείτε οικειοθελώς να αναλάβετε όλους τους παραπάνω κινδύνους και αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν μόλυνση σας σε μια συνάντηση φυσικής κοινότητας. Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να συνδεθείτε είτε εικονικά είτε αυτοπροσώπως, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων φυσικής κοινότητας, πρέπει να τηρείτε τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον COVID-19. Ενδέχεται να κλείσουμε ομάδες, να ακυρώσουμε τις συναντήσεις φυσικής κοινότητας ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας εάν προωθήσετε δραστηριότητες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες που εκδίδονται από κυβερνητικές αρχές και υπαλλήλους δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή σε φυσικές συναντήσεις προϋποθέτει την τήρηση των υγειονομικών προϋποθέσεων που εκάστοτε συνιστώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Αποποίηση Ευθύνης Συναντήσεων Φυσικής Κοινότητας

Λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά μας και τη συμμετοχή σας στις συναντήσεις φυσικής κοινότητας, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να απαλλάσσετε την εταιρεία και τους εκπροσώπους της από αξιώσεις, και ζημιές (άμεσες καιέμμεσες), που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτο μέρος, τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες , ή σε σχέση με τις συναντήσεις φυσικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης και της μόλυνσης από τον ιό του COVID-19. Συμφωνείτε επίσης να απαλλάξετε την Πλατφόρμα από αξιώσεις που βασίζονται σε αμέλεια ενός διοργανωτή που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με συναντήσεις της φυσικής κοινότητας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένες συναντήσεις φυσικής κοινότητας ενέχουν εγγενείς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος ασθένειας. Με τη συμμετοχή σας στις συναντήσεις φυσικής κοινότητας, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι επιλέξατε ελεύθερα να αναλάβετε αυτούς τους κινδύνους.

Aκατάλληλη Συμπεριφορά

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και την σχετική ομώνυμη ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ facebook) μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η χρήση της Πλατφόρμας ή άλλης συμπεριφοράς απειλεί σκόπιμα ή ακούσια τη δυνατότητά μας να παρέχουμε την Πλατφόρμα ή παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα και στον λογαριασμό σας, ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής, ή σε λήψη νομικής ενέργειας, όλα χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς, δεν θα βοηθήσετε ούτε θα επιτρέψετε σε άλλους:

– Την παραβίαση κάθε ισχύοντος εθνικού ή διεθνούς δικαίου ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε νόμου σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού από και προς την Ελλάδα ή άλλες χώρες).

– Την παραβίαση ή παράκαμψη τυχόν συμφωνιών με τρίτα μέρη, δικαιώματα τρίτων ή τους Όρους μας.

– Την εκμετάλλευση, βλάβη ή προσπάθεια εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ή με άλλο τρόπο.

– Την αποστολή, λήψη, ανάρτηση, κατάρτιση ή αντιγραφή οποιοδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους.

– Την διαβίβαση ή αποστολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας

– Την πλαστοπροσωπία ή προσπάθεια απομίμησης της Πλατφόρμας, υπαλλήλου της Πλατφόρμας, άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, με τη χρήση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονομάτων οθόνης που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα παραπάνω), ή τον ψευδή ισχυρισμό ότι έχει σχέση με την Πλατφόρμα, έναν υπάλληλο της, έναν άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την Πλατφόρμα

– Την συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της Πλατφόρμας από οποιονδήποτε, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει ή να εκθέσει σε κίνδυνο εμάς ή τους χρήστες της Πλατφόρμας

– Την χρήση της Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει, καταστρέψει ή βλάψει τον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη χρήση της Πλατφόρμας από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της

δυνατότητάς συμμετοχής σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω της Πλατφόρμας.

– Την χρήση οποιασδήποτε αυτόματης συσκευή ως μέσου για πρόσβαση στην Πλατφόρμα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού της Πλατφόρμας.

Παιδιά

Η Πλατφόρμα έχει ένα ελάχιστο όριο ηλικίας. Δεν απευθύνεται σε παιδιά των οποίων η ηλικία:

· είναι κάτω των 18 ετών

· ή καθιστά παράνομη την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

· ή απαιτεί την συγκατάθεση των γονέων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

Αν είστε κάτω από το όριο ηλικίας, μη χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και μην μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Αν είστε γονέας παιδιού κάτω από το όριο ηλικίας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα στην Πλατφόρμα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού κάτω από το ισχύον όριο ηλικίας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να απαιτεί να διαγράψουμε τον λογαριασμό του εν λόγω παιδιού.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των δηλωμένων προσωπικών στοιχείων των χρηστών.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Πλατφόρμα θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου σε αυτή την τοποθεσία και είτε θα στείλει μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε στην εγγραφή σας και / ή μετά την ειδοποίηση της αλλαγής, ώστε να είναι ορατή όταν οι Xρήστες συνδεθούν για την πρώτη πριν από την έναρξη των εν λόγω αλλαγών, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλέξει και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση της Πλατφόρμας ή / και των υπηρεσιών θα υπόκειται στη τρέχουσα κάθε φορά Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Πλατφόρμα σχετικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση namatribe.com χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας ή χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες: info@namagroup.gr

© 2021 NAMA GROUP

Κατέβασε τώρα, εντελώς δωρέαν, 2 coaching σεμινάρια και γίνε μέλος της φυλής μας για να λαμβάνεις πρώτος στις ειδοποιήσεις σου πληροφορίες για διαφόρα δωρέαν σεμινάρια ή οδηγούς που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή σου.

*Βεβαιώσου ότι έχεις προσθέσει το email μας info@lifeclinicgroup.com στα αγαπημένα σου, ώστε να μην χάσεις τίποτα!