Η Νο1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ WELLBEING COACHING
Η Νο1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ WELLBEING COACHING

Των Ελλήνων
Εργαζομένων

0%
βιώνουν συναισθήματα
άγχους και κατάθλιψης

Η Επιβαρυμένη
Ψυχική Υγεία Κοστίζει*

$0Τρις
Στον Κόσμο

Η Επιβαρυμένη
Ψυχική Υγεία Κοστίζει*

0Δις
Στην Ευρώπη
*Κόστος απουσίας από την εργασία ή της αναποτελεσματικής παρουσίας, απώλειας παραγωγικότητας, δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια & την Υγεία στην εργασία.

Μια στιβαρή επένδυση

Η κερδοφορία σας εξαρτάται από την ευημερία των ανθρώπων σας. 

Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες που επενδύουν στην ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων τους απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη

Αυξημένη Aπόδοση

0%
Aύξηση στην παραγωγικότητα
(Πηγή: Gallup Research)

Μειωμένα Κόστη*

↓ $0
Μείωση ιατρικών εξόδων
για κάθε $1 που επενδύεται
(Πηγή: Gallup Research)

Μειωμένα Κόστη*

↓ $0
Μείωση κόστους απουσιών
για κάθε $1 που επενδύεται
(Πηγή: Gallup Research)

Υψηλή δημιουργικότητα

Οι οργανισμοί που προωθούν την υγεία και την ευεξία θεωρούνται 3,5 φορές πιο πιθανό να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι.
(Πηγή: Gallup Research )

Τα οφέλη του Nama Tribe για τον οργανισμό σας

To Νama Τribe προσφέρει μια επιστημονική, ολιστική και μεταμορφωτική προσέγγιση σχεδιασμένη να προσφέρει στους εργαζομένους σας:
Smiley Face Icon

Καλύτερη
Αυτοδιαχείρηση

Arrow Down Icon

Μειωμένο
Aγχος

People Icon

Βελτίωση
Εργασιακών Σχέσεων

Sun Icon

Ενίσχυση
Ηθικού

Arm Icon

Ενίσχυση
Ανθεκτικότητας

Ribbon Icon

Καλλιέργεια
Αυτό-ηγεσίας

Checkmark-Icon

Πιο Ωφέλιμες
Καθημερινές Συνήθειες

Heart Icon

Γεικότερη
Ευεξία

Chart Icon

Αύξηση
Παραγωγικότητας

Stressed Icon

Πρόληψη
Burnout

Group Icon

Αύξηση
Εταιρικής Δέσμευσης

Calendar Icon

Μείωση Absenteeism
& Presenteeism

*Πηγή: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος 6 μηνών σε 260 άτομα / 180 στελέχη στην Ελλάδα, 2021 

Απολαύστε τα οφέλη της βραβευμένης Νο1 πλατφόρμας Wellbeing στην Ελλάδα με έως και

0,09€

/εργαζόμενο /ημέρα

Επενδύστε στην ευημερία των ανθρώπων σας προσφέροντάς τους πρόσβαση στο namatribe με έως και 0,09€ /εργαζόμενο /ημέρα.

Tα εταιρικά μέλη του Nama Tribe δηλώνουν

Παραγωγικότητα

0%
αύξηση
στην παραγωγικότητα

Συνεργασία

0%
καλύτερη διαχείριση
των εργασιακών σχέσεων

Στοχοπροσήλωση

0%
εστίαση
στο αποτέλεσμα

Εργασιακό στρες

0%
μείωση του
άγχους & στρες

Ανθεκτικότητα

0%
καλύτερη διαχείριση των
προκλήσεων & αλλαγών

Εργασιακή Δέσμευση

0%
ενίσχυση της
εργασιακής δέσμευσης

*Πηγή: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος 6 μηνών σε 260 άτομα / 180 στελέχη στην Ελλάδα, 2021

Oλες οι συνδρομές περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Tribe Offers
Green Circle
Green Circle

Τα μέλη μας μιλάνε για το Nama Tribe!

Διάβασε μαρτυρίες των μελών μας

*Πηγή: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος 6 μηνών σε 260 άτομα / 180 στελέχη στην Ελλάδα, 2021 

Απολαύστε τα οφέλη της βραβευμένης Νο1 πλατφόρμας Wellbeing στην Ελλάδα με έως και

0,09€

/εργαζόμενο /ημέρα

Επενδύστε στην ευημερία των ανθρώπων σας προσφέροντάς τους πρόσβαση στο namatribe με έως και 0,09€ /εργαζόμενο /ημέρα.